Tăng cường thực hiện các biện pháp kiểm soát, phòng, chống, thu dung điều trị bệnh đau mắt đỏ

z4694734055854 d70b2cec22239fde1ae79185a1bfeedf

z4694734063205 a40e7c5911f2ca4bf04038b6a78aa4da

Attachments:
Download this file (4334-nvy.signed.pdf)4334-nvy.signed.pdf[ ]1737 kB

Facebook nhà trường

Video sự kiện

Sự kiện trong tháng

01/05/2015

Kỷ niệm Ngày quốc tế Lao động

07/05/1954

Kỷ niệm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ

09/05/1945

Kỷ niệm Ngày Chiến thắng chủ nghĩa Phát –xít

13/05/0000

Ngày của Mẹ

15/05/1941

Kỷ niệm Ngày Thành lập Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh

19/05/1900

Kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

19/05/1941

Kỷ niệm Ngày thành lập mặt trận Việt Minh.