Facebook nhà trường

Video sự kiện

Sự kiện trong tháng

02/09/1945

Quốc khánh

02/09/1945

Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời

10/09/1955

Thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

12/09/1930

Xô Viết Nghệ Tĩnh

20/09/1977

Việt Nam trở thành thành viên Liên hiệp quốc

23/09/1945

Nam Bộ kháng chiến

27/09/1940

Khởi nghĩa Bắc Sơn