Thông tin liên hệ

Địa chỉ:
87 Trần Bình Trọng - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng
Đà Nẵng
Việt Nam
Điện thoại:
(84) 0511.3866072

Gửi Email

Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.

Facebook nhà trường

Video sự kiện

Sự kiện trong tháng

01/05/2015

Kỷ niệm Ngày quốc tế Lao động

07/05/1954

Kỷ niệm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ

09/05/1945

Kỷ niệm Ngày Chiến thắng chủ nghĩa Phát –xít

13/05/0000

Ngày của Mẹ

15/05/1941

Kỷ niệm Ngày Thành lập Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh

19/05/1900

Kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

19/05/1941

Kỷ niệm Ngày thành lập mặt trận Việt Minh.