LINK HỌC CÁC MÔN QUA VIDEO TUẦN 11

LINK HỌC CÁC MÔN QUA VIDEO KHỐI 6

TUẦN 11(Từ ngày 02/12/2021 đến ngày 9/12/2021)

STT

Môn

Link

Ghi chú

1

Tin học

Kiểm tra giữa kì

Link hướng dẫn học sinh làm bài giữa kì

https://youtu.be/D7moEi4FnqU

Ngày 3/12(10h30 đến 11h15)

kt giữa kì

2

Giáo dục thể chất

https://youtu.be/gdgtxkP4_38

Link chung tuần 10

3

Âm Nhạc

https://youtu.be/5bWY3HnXqRA

 

4

Mỹ thuật

https://youtu.be/zrHoANw3o5s

 

LINK HỌC CÁC MÔN QUA VIDEO KHỐI 7

TUẦN 11

(Từ ngày 02/12/2021 đến ngày 09/12/2021)

STT

Môn

Link

Ghi chú

1

Tin học

Kiểm tra giữa kì

 

2

Giáo dục thể chất

https://youtu.be/XZNQqdJJwLk

Link chung tuần 10

3

Âm Nhạc

https://youtu.be/ypiSdS4DqjE

 

4

Mỹ thuật

https://youtu.be/4SQMoW4j1OY

 

LINK HỌC CÁC MÔN QUA VIDEO KHỐI 8

TUẦN 11

(Từ ngày 02/12/2021 đến ngày 09/12/2021)

STT

Môn

Link

Ghi chú

1

Tin học

https://youtu.be/soOxrtN-BgE

 

2

Giáo dục thể chất

https://youtu.be/ri4XyYLU-v8

 

3

Âm Nhạc

https://youtu.be/Uks7xJJO81w

 

4

Mỹ thuật

https://youtu.be/LXmtbvdR-Ds

 

9

Công Nghệ

https://youtu.be/o3kOfYgFW6I

 
   

https://youtu.be/D8IK9wRIokY

 

LINK HỌC CÁC MÔN QUA VIDEO KHỐI 9

TUẦN 11

(Từ ngày 02/12/2021 đến ngày 09/12/2021)

STT

Môn

Link

Ghi chú

1

Tin học

https://drive.google.com/file/d/1uqrYqYUdKiF1

jKaShut94UTqxb3nREA-/view?usp=sharing

9/1

2

Thể dục

https://youtu.be/aCLjAhxOhyQ

 

3

Âm Nhạc

https://youtu.be/bgg_OSPenJ0

 

4

Mỹ thuật

https://youtu.be/zJCHqikp1k0

 

9

Công nghệ

KIỂM TRA GIỮA KÌ

17h45 ngày 02.12.2021

 

Facebook nhà trường

Video sự kiện

Sự kiện trong tháng

09/11/2014

Ngày Pháp luật Việt Nam.

20/11/0000

Ngày nhà giáo Việt Nam

20/11/2014

Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam

20/11/2014

Ngày Thiếu nhi Thế giới

21/11/2014

Ngày Truyền hình thế giới

23/11/1940

Khởi nghĩa Nam Kỳ

23/11/1946

Thành lập Hội chữ thập đỏ Việt Nam

23/11/2014

Thành lập Hội chữ thập đỏ Việt Nam

23/11/2014

Kỷ niệm khởi nghĩa Nam Kỳ